O Školi Crtanja i Slikanja nikoJart Kontakt ×
nikoJart logo

cena časa tj. 60 min. je 1200 din.,
svaki novi polaznik dobija dodatnih 15 min.
trajanje časa/konsultacije se računa u minutima (prepaid opcija)

Časovi se uplaćuju
na žiro račun: 265-1760310000351-61 ,
svrha: # online časova crtanja i slikanja,
primalac: Škola crtanja i slikanja nikojart

NAPOMENA: Svaka uplata koja je uplaćena bez prethodnog dogovora oko termina je nevažeća i Škola crtanja i slikanja nikojart ne snosi nikakvu odgovornost. Svaki polaznik mora da da pristanak (video forma) da će poštovati elementarana pravila vezana za ponašanje tokom održavanja časova crtanja i slikanja, u slučaju narušavanja istih Škola crtanja i slikanja nikojart ima pravo da prekine svu dalju nastavu bez povraćaja novca. Svi časovi se snimaju i Škola crtanja i slikanja nikojart nema pravo da bez pristanka polaznika objavi bilo koji deo materijala.

Možete slobodno da me kontaktirate, ako imate ikakvih pitanja vezanih za online časove crtanja i slikanja.Top